Standard plemene /Breed standard

03.12.2015 18:31

Přehled standardů norské lesní kočky vybraných felinologických organizací. Standard plemene vydává každá felinologická organizace samostatně, na základě procesu uznání plemene.

Zde je přehled standardů plemene, jak byly vymezeny různými organizacemi.


Overview of standards of Norwegian Forest Cat due selected felinological organizations. Each felinological organization publishes its owns tandard individually, based on the process of recognition the breed.
Here is an overview of the breed standard, as defined by various organizations.


FIFé 

 standard plemene/of the breed (PDF) - anglicky, německy, francouzsky / english, german, french


TICA 
Standard plemene/of the breed (PDF) - anglicky/ english

CFA 
Standard plemene/of the breed (PDF) - anglicky / english

CCCA
standard plemene/of the breed (PDF) - anglicky / english

WCF
standard plemene/of the breed - anglicky/english, něme cky/german, francouzsky/french

GCCF
standard plemene/of the breedanglicky/english