Virová imunodeficience koček - přenos, příznaky, inkubační doba, léčba, průběh a preventivní opatření

03.12.2015 17:42

Virová imunodeficience koček (FIV)


 

FIV způsobují retroviry a je druhovo specifické, nepřenáší se na člověka. Kočky chované samostatně, chodící jen na výstavy a v chovu mají prakticky nulové riziko onemocnění. Nejčastěji dochází k přenosu při páření a bitkách, proto jsou venkovní populace koček náchylnější. 


 

Přenos je při pohlavním styku, poraněním, přes placentu, kolostrem a mateřským mlékem


 

Příznaky: opakované a špatně na léčbu reagující bakteriální, plísňové infekce, zvětšené lymfatické uzliny, záněty dásní, kůže, průjmy, záněty spojivek, zvýšená teplota, výtok z nosu, zelený zákal, nádory, neurologické abnormality, nutkavé pohyby,  strach, agresivita


 

Inkubace je postupná, dlouhodobá, řádově měsíce a roky. Obvyklý je první záchyt ve věku 3-5 let


 

Průběh: Onemocnění postupuje pomalu, plíživě, postihnutá kočka při dobré péči žije několik let,  stále je však zdrojem nákazy pro jiné kočky!


 

Terapie je podpůrná, symptomatická, FIV+ mačky se nesmí vakcinovat!


 

Prognóza je nezvratná, ale díky postupnému nástupu příznaků může kočka prožít dlouhý život.


 

Vakcína sice existuje, ALE v Evropě není veterináři doporučována*.

Spolehlivý a citlivý rychlotest z kapky krve ulehčuje identifikaci postihnutých koček. 


 

Prevence: uzavřený chov, kontakt pouze s FIV negativními (otestovanými) kočkami, ven pouštět pouze kastrované jedince, kteří se tolik neperou


 


* Poznámka:

Vakcinace proti virové imunodeficienci koček není doporučována. Po aplikaci očkovací látky dochází ke tvorbě protilátek, které nejsou odlišitelné od protilátek postinfekčních a interferují tak nejméně po dobu jednoho roku s výsledky diagnostických testů na FIV.


 


  • čerpáno z článku MVDr. Mahelkové z roku 2015 a z původního článku MVDr. Mahelkové z roku 2010 - oba na iFauna.cz

  • čerpáno z Doporučení WSAVA pro vakcinaci psů a koček 2015