Vítěz v barvě (Best in variety) – BIV

03.12.2015 18:18

 

Vítěze variety vybírá posuzovatel ze všech koček dané variety bez rozdílu věku a pohlaví pod podmínkou, že jsou přítomna nejméně 3 zvířata této barevné variety. Plodní jedinci soutěží zvlášť od kastrátů, a to včetně koťat a dorostu, to znamená, že BIV mají kočky a kocouři, a samostatné BIV mají kastráti a kastrátky. 


 

Posuzovatel nemusí udělit titul BIV, pokud mu nejsou prezentovány dostatečně kvalitní kočky, ale nemůže neudělit BIV, pokud kočka nedosáhla ve své třídě alespoň 95 bodů.


 

Pokud je zvířat víc, lze dělat BIV zvlášť pro koťata (nad 3 koťata), pro dorost (nad 3 juniory), pro nekastrované kocoury (nad 3 kocoury), pro nekastrované kočky (nad 3 kočky), pro kastrované kocoury (nad 3 kastráty), pro kastrované kočky (nad 3 kastrátky) a případně pro veterány (nad 3 veterány). 

ZDROJ: Výstavní řád 2015