Nominace do BIS, BIS, BIC, BOB

03.12.2015 18:18

Každý posuzovatel může v každé kategorii, kterou posuzuje, nominovat:

a) dospělého kocoura

b) dospělou kočku

c) dospělého kastrovaného kocoura

d) dospělou kastrovanou kočku

e) mládě ve věku 7-10 měsíců (bez rozdílu pohlaví)

f) kotě ve věku 4-7 měsíců (bez rozdílu pohlaví)

Domácí kočky mohou být nominovány bez ohledu na věk takto:

g) krátkosrstý kocour

h) krátkosrstá kočka

i) dlouhosrstý kocour

j) dlouhosrstá kočka


 

Podmínky nominace pro Best in Show

Vystavená kočka musí náležet k uznané barevné varietě plně uznaného plemene (s výjimkou domácích koček). Kočka musí dosáhnout minimálně 97 bodů. Pokud kočka ve své třídě dosáhla minimálně 97 bodů, nesmí být nominace odmítnuta.

Pokud dosahují alespoň 97 bodů, může posuzovatel nominovat:

a) dospělou kočku i v případě, že byla v soutěži o BIV poražena mládětem ve věku 7–10 měsíců, kotětem ve věku 4-7 měsíců nebo dospělou kočkou opačného pohlaví;

b) kastrovanou dospělou kočku i v případě, že v soutěži o BIV byla poražena dospělou kastrovanou kočkou opačného pohlaví;

c) mládě ve věku 7–10 měsíců i v případě, že v soutěži o BIV bylo poraženo dospělou kočkou nebo kotětem ve věku 4-7 měsíců;

d) kotě ve věku 4-7 měsíců i v případě, že v soutěži o BIV bylo poraženo dospělou kočkou nebo mládětem ve věku 7-10 měsíců.


 

Pokud posuzovatel dokončil posuzování a nominace jedné nebo více kategorií, není povoleno, aby znovu začal posuzovat další kočky dané kategorie s výjimkou koček neuznaných variet nebo koček náležejících k předběžně uznanému plemeni nebo k neuznanému plemeni.


 

Posuzovatelé ve zkušební lhůtě také mohou nominovat své nejlepší kočky.


 

Best in Show (BIS) BIS může být volen:

společně z kategorií I, II, III, IV  

odděleně z kategorií I, II, III, IV - Vítěz kategorie je BIC (Best in Class)

kombinovaně: společně z kategorií I a II a/nebo společně z kategorií III a IV

Pokud je volba Best in Show prováděna společně ze všech kategorií, musí být při volbě přítomen alespoň jeden posuzovatel s kvalifikací pro všechny kategorie. Pokud je volba Best in Show prováděna odděleně podle kategorií, mohou volit jednotliví posuzovatelé podle svých specifikovaných kategorií.


 

Pokud je volba Best in Show kombinovaná, porota má minimálně jednoho mezinárodního posuzovatele s kvalifikací pro dvě konkrétní kategorie. V každé kategorii může BIS získat:

a) dospělý kocour

b) dospělá kočka

c) dospělý kastrovaný kocour Výstavní řád ČSCH-SCHK 12

d) dospělá kastrovaná kočka

e) mládě ve věku 7-10 měsíců bez rozdílu pohlaví

f) kotě ve věku 4-7 měsíců bez rozdílu pohlaví


 

Na základě rozhodnutí pořadatele výstavy mohou proti sobě soutěžit:

g) BIS dospělý kocour a BIS dospělá kočka o BIS a Best in Show opposite sex (BOS)  - Nejlepší výstavy opačného pohlaví

h) BIS dospělý kastrovaný kocour a BIS dospělá kastrovaná kočka o BIS a BOS kastrované zvíře Nejlepší kastrát výstavy opačného pohlaví 

V kategorii domácích koček je možno udělit maximálně 2 tituly BIS:

i) BIS domácí krátkosrstá kočka a BIS domácí dlouhosrstá kočka nebo

j) BIS domácí kocour a BIS domácí kočka nebo

k) BIS domácí kočka bez rozdílu pohlaví.


 

Breed BIS - BIS plemena

Na výstavě lze dělat i BIS pro jedno plemeno, dělá se před celkovou BIS a do BIS postupují jen vítězové Breed BIS.


 

BOB -  Best of the Best (nejlepší z nejlepších)

Soutěže BOB se účastní 4 BIC a určí se pořadí BOB 1-BOB 4. 


 


ZDROJ: Výstavní řád 2015